1. Đẳng cấp Goblin
– Thời gian sự kiện: 0:00 ngày 30/04 đến 23:59 ngày 30/04
– Trong thời gian trên nếu bạn xoay thành công 1 item lên 12 hoặc 13 sẽ nhận phần quà may mắn
– Tính theo...