Trao Giải Sự kiện đua top Alphatest máy chủ mới Alphatest 22/04 - OpenBeta 25/04
KHỞI TẠO NHÂN VẬT
Alphatest từ 14h00 ngày 22/04/2020 đến 14h00 ngày 24/04/2020
+ Khởi tạo nhân vật bạn được tặng ngay 65k Point, 1 Triệu Gcoin , 1 triệu Vpoint ...
+ Và mức Point hấp dẫn sau mỗi lần Reset Alphatets, Boss Kundun xuất hiện liên tục tại Stadisum

( Sau khi kết thúc Alphatest thì nhân vật và Item sẽ bị xóa để chuẩn bị cho bản Open chính thức. Thông tin tài khoản thì sẽ được giữ nguyên )
Thông Tin Giải Thưởng Như Sau:
TOP 1
Nov18
200.000 VPOIN
TOP 2
TieuBao
150.000 VPOIN
TOP 3
Test
100.000 VPOIN
TOP 4
PhimSex
80.000 VPOIN
TOP 5
Ohara
50.000 VPOIN


View more latest threads same category: