BQT MU Khuyến Cáo
**************


Để tránh những rủi ro không đáng tiếc như bị lấy mất đồ , hoặc bị soi pass cá nhân in game tại các tụ điểm công cộng hoặc bị keylog nay mình hướng dẫn các bạn 1 mẹo nhỏ có sẵn trong game giúp các bạn tránh được những rủi ro không đáng tiếc về tài sản của chính mình

( Hướng dẫn tạo mã - Thiết lập bảo mật thùng đồ )

Bước 1 : Các bạn đến thùng đồ ở bất kỳ map nào trong game và click vào biểu tượng thanh khóa trong thùng đồ ( Đóng/Mở Thùng Đồ )
Bước 2 : Khi bạn click vào biểu tượng thanh khóa trong thùng đồ ( Đóng/Mở Thùng Đồ ) sẽ hiện ra 1 bảng số và thùng đồ sẽ yêu cầu bạn nhập mã số bí mật mới ( Thao tác này lặp lại lần nữa để xác nhận bạn đồng ý mới mã số bí mật đó
Bước 3 : Sau khi đã nhập chính xác 2 lần mã số bí mật ( lần 2 phải giống lần 1 ) Thùng đồ sẽ yêu cầu bạn nhập chính xác mã số bí mật của tài khoản gồm 7 chữ số ( Mã số bí mật lúc tạo tài khoản ) Để bạn có thể sử dụng mã số số bí mật làm mã chính thức của thùng đồ dùng chung cho 5 nhân vật trong tài khoản game của bạn
Bước 4 : Hoàn thành Mã số bí mật mỗi khi bạn muốn lấy item ra khỏi thùng đồ , thùng đồ sẽ yêu cầu bạn phải nhập chính xác mã số bí mật . Mỗi khi nghỉ ngơi bạn có thể cất item trong game vào thùng đồ rồi sau đó lấy ra sử dụng với mã bí mật của riêng mình 1 cách an toàn
P/s : Muốn thay đổi lại mã số bí mật các bạn click lại biểu tượng thanh khóa trong thùng đồ ( Đóng/Mở Thùng Đồ ) Thùng đồ sẽ yêu cầu bạn nhập chính xác mã số bí mật
gồm 7 chữ số ( Mã số bí mật lúc tạo tài khoản ) để thay đổi và bạn phải thực hiện lại từng bước như trên
************************************************** *

View more latest threads same category: