Tên Sự Kiện Thời Gian Cách Tham Gia Phần Thưởng
Lâu Đài Máu(Blood Castle) Từ 00h30p

2Tiếng/Lần
Đến gặp NPC "Linh hồn thiên sứ" tại Devias
Tham Gia Blood Đc x2 Exp
Đánh quái sẽ ra các loại Ngọc
Các loại ngọc
Quảng Trường Quỷ(Devil Square) Từ 01h00p

2Tiếng/Lần
Đến gặp NPC "Charon" tại Noria

Tham Gia Devil Được Thêm x2 Exp
Đánh quái sẽ ra các loại Ngọc
Các loại Ngọc
Hỗn Nguyên Lâu(Chaos Castle) Từ 01h00p

4Tiếng/Lần
Mua vé "Armor Guardman" Các loại Ngọc,Items Thần


BOSS Vàng HoàngKim
Từ 00h15p

4Tiếng/Lần

1 Boss / 1 Lần
Mỗi server sẽ ra
5 con Boss vàng tại các bản đồ
và tọa độ ngẫu nhiên
Box kundun
Phù Thủy Trắng(White Wizard) Từ 00h00p

4Tiếng/Lần
Tại 1 tọa độ bất kỳ ( xuất hiện ngẫu nhiên ) như : Lorencia, Noria, Devias ... Ngọc, Nhẫn Pháp Sư
KunDunEvent 24h/Lần Sau khi bị tiêu diệt Kundun24h sau Kundun Sẽ suất hiện
Item(Thần)P/s : Lưu Ý Blood Devil Được X2 Exp + Tăng Tỉ Lệ Drop Ngọc ( Tíng Năng Mới )

Chú ý Boss Vàng xuất hiện ở các MAP sau : ( 1 Loại boss 1 con duy nhất )

Boss1 : Ở Noria hoặc Lorencia ( Chạy lung tung, tự tìm Boss, không có tọa độ cố định
Boss2 : Ở Davias 1 hoặc 2 3 4 ( Chạy lung tung, tự tìm Boss, không có tọa độ cố định
Boss3 : Có Thông báo rồng vàng ( Chạy lung tung, tự tìm Boss, không có tọa độ cố định
Boss4 : Atlan 1 hoặc 2 3 ( Chạy lung tung, tự tìm Boss, không có tọa độ cố định )
Boss 5: Tarkan 1 hoặc 2 ( Chạy lung tung, tự tìm Boss, không có tọa độ cố định )

View more latest threads same category: