TRAO GIẢI ĐUA TOP CỐNG HIẾN BANG HỘI- Bắt đầu tính điểm lúc : Open Game (25/04) đến hết Chủ Nhật ngày 10/05/2020
- 3 Bang Hội có tổng điểm cống hiến nhiều nhất sẽ đuợc thưởng sau (Tăng điểm cống hiến bằng cách vào mục Event->Cống Hiến Cho Bang Hội. Mỗi 1 Level tương ứng 1 điểm cống hiến
- Chủ guild có trách nhiệm chia thưởng cho các thành viên
- Thời gian trao thưởng : sau khi kết thúcTOP GUILD Phần thưởng
TOP 1
_PvP_
80 Bless + 80 Soul + 10 Box5
TOP 2
VIP_MUTM
70 Bless + 70 Soul + 10 Box4
TOP 3
OneGirll
50 Bless + 50 Soul + 10 Box3


View more latest threads same category: