KHỞI TẠO NHÂN VẬT
Alphatest từ 14h00 ngày 12/08/2020 đến 14h00 ngày 14/08/2020
+ Khởi tạo nhân vật bạn được tặng ngay 65k Point, 1 Triệu Gcoin , 1 triệu Vpoint ...
+ Và mức Point hấp dẫn sau mỗi lần Reset Alphatets, Boss Kundun xuất hiện liên tục tại Stadisum

( Sau khi kết thúc Alphatest thì nhân vật và Item sẽ bị xóa để chuẩn bị cho bản Open chính thức. Thông tin tài khoản thì sẽ được giữ nguyên )
Thông Tin Giải Thưởng Như Sau:
TOP 1 200.000 VPOIN
TOP 2 150.000 VPOIN
TOP 3 100.000 VPOIN
TOP 4 80.000 VPOIN
TOP 5 50.000 VPOIN
View more latest threads same category: