Sự kiện đua top Alphatest máy chủ mới Alphatest 12/08 - OpenBeta 15/08

KHỞI TẠO NHÂN VẬT
Alphatest từ 14h00 ngày 12/08/2020 đến 14h00 ngày 14/08/2020
+ Khởi tạo nhân vật bạn được tặng ngay 65k Point, 1 Triệu Gcoin , 1 triệu Vpoint ...
+ Và mức Point hấp dẫn sau mỗi lần Reset Alphatets, Boss Kundun xuất hiện liên tục tại Stadisum

( Sau khi kết thúc Alphatest thì nhân vật và Item sẽ bị xóa để chuẩn bị cho bản Open chính thức. Thông tin tài khoản thì sẽ được giữ nguyên )
Thông Tin Giải Thưởng Như Sau:
TOP 1
NgoLenPho
200.000 VPOIN
TOP 2
Joker
150.000 VPOIN
TOP 3
ConBo
100.000 VPOIN
TOP 4
1997
80.000 VPOIN
TOP 5
OneBigBoyZ
50.000 VPOIN


View more latest threads same category: