Auto train + Nhặt ngọc,lv,hhht duy nhất tại Mu SS2
═══════Auto train═══════
F5 : Bật Auto
F6 : Kẹp chuột (kẹp chuột phải thông thường)
F8 : Dừng Auto
F10 : Tùy chỉnh class + skill
F12 : Ẩn cửa sổ Game
Lưu ý : Khi bật auto F5 sẽ không di chuột được việc này để không bị loạn chuột và phím khi chơi nhiều acc đó nha. (muốn di chuột có thể dùng F6 để kẹp chuột)
════Auto nhặt đồ bằng lệnh════
/nhat ngọc (nhặt các loại ngọc, lông vũ , huy hiệu hoàng tộc)
/nhat zen (nhặt tất cả zen xung quanh nhân vật)
/nhat off (tắt chức năng tự động nhặt)
Lưu ý : muốn nhặt cả 2 loại ngọc lẫn zen thì dùng lệnh /nhat ngọc (trước) /nhat zen (sau)

View more latest threads same category: