ĐUA TOP CHỦNG TỘC LẦN 1Thời Gian : 14h ngày 15/08/2020đến 11h ngày 23/08/2020 (9 ngày )
Nội Dung Sự Kiện:

- Ngày cuối cùng chủ nhật 23/08/2020 ghrs sẽ là 8 lần. Mở chức năng Reset để đua từ 8h đến 11h (bắt buộc phải dùng rs thường trong thời gian đua top ngày cuối. Tắt chức năng Reset từ 0h tới 7h59')
-Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 nhân vật có số lần Resets cao nhất đạt bảng xếp hạng của từng chủng tộc ( giải thưởng theo Top chủng tộc )

ĐUA TOP 9 NGÀY
TOP CLASS
Phần Thưởng
Top 1
ProMiss,OPTIMUS,zBuffCavez,LaoHac,THOR
1 Vũ Khí Box 4 + Luck + 1 Option tùy chọn

Top 2
LinhNhi,MayBomNuoc,lIlO0__I0o,ZzzBLF
200.000 GCOIN

Top 3
DieuHoa,Ccnho9x,Pxaller,Dark
100.000 GCOIN

Cách tính TOP trên BXH (Bằng Reset tính Level ai cao hơn ,Bằng cả Level và Reset tính ai Reset trước)

Thời gian trao thưởng dự kiến: Sau Khi Có Topic Tổng Kết

View more latest threads same category: