+ Nhằm mục đích giúp các game thủ chơi server cũ tập trung đông đảo hơn
+ BQT quyết định cho chuyển Các Cụm Thiên Mệnh vào cụm Thiên Mệnh 3
+ Thời gian bắt đầu cho chuyển 10/11/2020 Đến hết ngày 20/11/2020
+ Sau ngày 20/11/2020 tài
nào chưa chuyển sẽ bị xóa vĩnh viễn
+ Để chuyển server các bạn truy cập vào trang quản lý tài khoản như bình thường lúc đó sẽ tự hiện ra các bước để thực hiện chuyển server
Lưu ý :
- Hệ thống chỉ cho phép chuyển 1 nhân vật kèm theo đồ trên người và túi đồ cá nhân
- Sẽ được hỗ trợ reset kém top ít lần ae ko lo nhé

View more latest threads same category: