ĐUA TOP CHỦNG TỘC LẦN 1Thời Gian : 14h ngày 21/12/2019 đến 11h ngày 29/12/2019 ( 9 ngày )
Nội Dung Sự Kiện:

- Ngày cuối cùng chủ nhật 29/12/2019 ghrs sẽ là 8 lần. Mở chức năng Reset để đua từ 8h đến 11h (bắt buộc phải dùng rs thường trong thời gian đua top ngày cuối. Tắt chức năng Reset từ 0h tới 7h59')
-Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 nhân vật có số lần Resets cao nhất đạt bảng xếp hạng của từng chủng tộc ( giải thưởng theo Top chủng tộc )

ĐUA TOP 9 NGÀY
TOP CLASS
Phần Thưởng
Top 1
Liger,CaKhiaSv,Empire,bossquynh,NoLvMin
1 Dây Chuyền
+ 1 Option Tùy Chọn

Top 2
1m52,xuantocdo,laohac,nttk,heineken

200.000 GCOIN

Top 3
Levis1,vtv3,benbubinh,tiki6789,shoppee
100.000 GCOINCách tính TOP trên BXH (Bằng Reset tính Level ai cao hơn ,Bằng cả Level và Reset tính ai Reset trước)

Thời gian trao thưởng dự kiến: Sau Khi Có Topic Tổng Kết

View more latest threads same category: