CÔNG THÀNH CHIẾN


- Dự kiến diễn ra vào : Chủ nhật ngày 22/01/2019
- Nội Dung : Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc


THẮNG CUỘC Phần thưởng
Phong ấn 1.000.000 GCoin
Săn đồ tại Map Của Vua Thời gian 1 ngày vào map

Sự Kiện Công Thành Chiến máy chủ THIÊN MỆNH
Tổ Chức
Chủ nhật ngày 22/01/2019

- CTC là sự kiện lớn nhất trong Mu, việc CTC hiểu đơn giản là phải phá các tượng thần bảo hộ bên ngoài, vào trong tháp Rồng, kiểm soát phong ấn phụ và phong ấn chính, phong ấn chính chỉ chủ liên minh mới phong ấn được.
- Mình lưu ý các bạn là Guild nào thực sự tự tin mình mạnh thì hẳn nộp Đồng Rena để làm Chủ Thành, đừng để yếu thế lại làm bị đánh sẽ mất vui từ đầu !!!

- Điều kiện của các Guild khi tham gia CTC :

+ Các Guild phải có ít nhất từ 15 thành viên trở lên
+ Các Guild phải liên minh với nhau và chủ liên minh sẽ là người đăng ký CTC và là người phong ấn chính.

- Cách thức tham gia :
+ 00:00 : Bắt đầu đăng ký (gặp NPC Quản lý đứng tại cổng thành Map CTC Server20)
+ 18:00 : Kết thúc đăng ký
+ 18:01 : Nộp Rena (Các liên minh đã đăng ký gặp NPC Quản lý đứng tại cổng thành Map CTC Server20 để nộp)
+ 18:59 : Kết thúc nộp Rena
+ 19:20 : Công bố kết quả (Chọn ra 3 liên minh có nộp rena nhiều nhất được phép công thanh)
+ 19:40 : Kết thúc công bố
+ 20:00 : Công thành ( tất cả các liên minh Tập Trung Sever 20 MAP CTC để Công Thành )
+ 21:30 : Kết thúc công thành (Trao thường cho liên minh giữ được phong ấn cuối cùng)

- Liên minh phong ấn thành công và giữ được phong ấn đến hết sự kiện sẽ nhận được 1.000.000 Gcoin + 100b + 100s


- Liên Minh Thất Bại Sẽ Nhận 500.000 và 50b+50s Gcoin Và Đợt CTC Tiếp Theo Sẽ Được Công Thành ( Dễ WIN hơn Thủ Thành :v )

- Chủ liên minh phải có trách nhiệm chia phần thưởng cho các guild và thành viên theo thanh tích
- Tham khảo các bài viết liên quan tới công thành :
LINK

View more latest threads same category: